Monitoring

Monitoring

Production (canlı) sistemlerde oluşabilecek aksaklıkların hızlıca fark edilmesi ve daha da önemlisi aksaklıkların oluşmadan önce fark edilebilmesi için kurgulanan yapılardır.
Bu yapılarda politikaların oluşturulması, kullanılacak yazılım veya donanım seçiminden daha önemlidir.
Hizmet altyapısını tasarladığınız sistemin eşik değerlerinin ve iş kritik servis/donanımların doğru belirlenmesi monitoring hizmetlerinin ne kadar sağlıklı çalışacağını belirleyecektir.
Bu hizmeti kullanabilmek için temel gereksinimler genelde aynıdır;
o Monitoring uygulaması,
o Uygulamanın çalışacağı donanım,
o Monitör edileceklerin (SNMP, sFlow, CDP vs.) yapılandırılmasıdır.

Uygulamanın seçimi sonrası kurulumu ilgili firma tarafından yapılacaktır. Burada önemli olan uygulamanın gereksinimlerinin doğru şekilde karşılanmasıdır.
Donanım tarafında ise önerim, uygulamayı monitör edeceği sistemin dışında bir ortama kurulmasıdır. Production sistemde olası bir aksaklıktan monitoring uygulamasının etkilenmesini engellemek gerekecektir.

Paylaşmış olduğunuz dokümandaki başlıkları da incelersek;
• Ağ bileşenlerinin izlenmesi
a. Bu başlık altında birkaç farklı çalışma öngörülebilir,
Bunların ilki uygulama veritabanında (MIB Database) varolan şablonları kullanmak,
İkincisi ise MIB Database ‘de olmayan servis, donanım vs için gerekli tanımların yapılması.
b. Trafik durumunu takip etmek için de flow analiz sağlayabilen donanımlarda yapılandırma ihtiyacı olacaktır. İzlemek istenilen portların belirlenmesi ve eşik değerlerinin planlanması çalışmaları ilk gereklilikler olacaktır.

• Kritik sistem işlevlerine yönelik yazılımların ve işletim sistemlerinin çalışırlığının takibi
İşletim sistemi ve servis seviyesinde kontrol planlamasını ürün bazında ayırmak ve planlamak daha doğru olabilir. Burada yine sistemlerin SNMP servislerinin yapılandırılması ve varsa ek hizmetlerin kurulması gerekecektir;
o Sanallaştırma platformunun izlenmesi,
o İşletim sistemi (Windows, linux) ve uygulama servislerinin (kritik olduğu belirlenen servisler) izlenmesi,
o Database,
Database sunucularının genel durumları monitoring uygulaması ile izlenebilir.
Ancak DataBase seviyesindeki kontrolleri (uzun çalışan sorgular, lag durumu, aşırı kaynak tüketimi, disk doluluk durumu) scriptler ile sağlanmalıdır. Standart şablonlar sunucu durumunu tam olarak göstermeye yetmeyecektir.