Kurumsal Bir Firmanın İhtiyaçları

Kurumsal Bir Firmanın İhtiyaçları

kurumsal-firmalarim-ihtiyaclari

kurumsal-firmalarim-ihtiyaclari

Bir firmanın kurumsallaşması, vizyon ve misyonlarını gerçekleştirebilmesi çeşitli ihtiyaçların karşılanabilmesiyle mümkündür. Kurumsal firmaların ihtiyaçları kurumsal kimliği oluşturan öğelerdir. Bunlar iyi yönetim, nitelikli personel, hızlı internet, logo, slogan, kurumsal renk, reklam unsurları (broşür, kartvizit, antetli kağıtlar, promosyon ürünleri, e-mail tasarımı, araç tasarımı, dosyalar ve zarflar) şirket giyim kuralları ve bina dış cephesi gibi ayrıntılardır.

Yönetimde Kalite

Yönetim stratejilerinin doğru belirlenmesi personelin bilgilerini ve deneyimlerini aktarması için gereken motivasyonu sağlar, müşteri porföyünü geliştirmeyi ve dolayısıyla markanın daha geniş kitlelere yayılmasını sağlar.

Çeşitli Organizasyonlar, Etkinlikler

Hedef kitle ile birebir etkileşimde bulunulması ve işin veya hizmetin geniş kitlelere tanıtılması açısından etkinlikler düzenlenmesi önem taşır.

Hızlı İnternet, Web Sitesi

1960’lı yıllarda Amerika’da temelleri atılan, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli büyüyen ve yaygınlaşan internet maliyetinin ucuz olması, büyük oranda kitleye hitap ederek bilgi akımını hızlandırması gibi nedenlerle firmaların sık kullandığı iletişim ağıdır. İnternetin ulusal firmaların küresel pazardaki başarısına etkileri azımsanamayacak orandadır.

Firmaların web sitesi alarak interneti etkin biçimde kullanmaları, müşterilere kolay ulaşabilmelerini, satışlarını artırabilmelerini, kurum hakkında bilgi aktarabilmelerini, rakiplere göre önde olmalarını, arama motorlarında yer almalarını, ürün ve hizmetleri sergileyebilmelerini, personel için bilgi kaynağı yaratma imkânına sahip olmalarını sağlar.

Hızlı internet hizmetini Komedya Bilişim ile halledebilir, metro ethernet ile yüksek hızda internet ashibi olabilirsiniz.

Logo ve Slogan

Tüketicinin markaya ilgi duymasını sağlayan en önemli etkenler firma logosu ve sloganıdır. Logo ve slogan markanın yaptığı iş ve sundukları hakkında ipucu verebilir.

Kurumsal Renk

Kurumun web sitesinde, zarf, kartvizit, promosyon ürünleri, doya vb. ürünlerinde kullandığı renk markayı temsil ettiğinden kurumsal renk pozitif duygular uyandırarak ürünlerin satılmasını sağlamaya yönelik olmalı ve müşterilere verilmek istenen mesajların, duyguların sembolü olmalıdır.

Kartvizit, Broşür

Kartvizit, karşı tarafın ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri taşıdığı için bir mini sunum özelliği taşır. Önemli bir reklam aracı olan kartvizit, markayla yeni tanışmış birine fikir verebilir.

Broşür sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı referans olabilecek önemli bir araçtır.

Sunucu Barındırmak İçin Hosting İle Anlaşma

Sunucu barındırma hizmeti veren bir firmayla anlaşılması , elektrik ve internet kesintilerinden etkilenmeyip işin sürekli olmasını, DDoS ataklarının önlenebilmesini, enerji masraflarının azalmasını sağlar.