SAP Çözümleri

SAP Çözümleri

  SAP Nedir?

Sap, IBM’de 1970 yılında ayrılan 5 kişi tarafından kurulmuş olan Almanya merkezli bir yazılım şirketidir. Bu şirket, iş dünyasının işlerini hafifletmek adına çeşitli programların ortaya çıkarılması işlemini yerine getirmiş ve bu konuda başarılı olarak, sektörünün lideri konumuna gelmiştir. Yaptığı çalışmalar ile günümüzde etkinliğini ülkemiz ve dünyanın değişik bölgelerinde sürdüren küresel bir şirket haline gelmiştir.

Sap, bir şirket ismi olmasının yanında, herhangi bir şirketin, yaşadığı süreci ya da sahip olduğu bölümlerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan çeşitli programlar bütünü şeklinde de tanımlanmaktadır. Sap çözümleri şirketlerin sıkıntılarının giderilmesine katkı sağlayan önemli programları bünyesinde barındırmakta ve bu programları geliştirme şansını, programlama dili olan ABAP ile müşterilerine sunmaktadır.

  SAP’ın İş Dünyası İçin Sunduğu Çözümler

İş dünyası içi çok yönlü programlar ve yazılımlar sunan SAP, yaptığı çalışmalar ile büyük şirketlere hitap etmeyi başararak, kurulduğu günden bugüne hızlı bir gelişim süreci geçirip, büyümeyi başarmıştır. SAP, kullanan şirketler için her ihtiyacını karşılanmasını baz alarak, programlarını bölümlere ayırma işlemine tabi tutmuş ve ayrılan her bölüme modül diyerek bunları adlandırmıştır. Bu modüllerin her biri, ayrı bir şirket bölümü ya da süreci için çözümler üretmektedir. Bu modülleri inceleyecek olursak şunlar ortaya çıkmaktadır.

  • PP (Production Planning): Fabrika ve işletmelerdeki üretimleri planlama işlemini gerçekleştiren modüldür. Bu modül; mevcut hammadde, süreç, işçilik gibi alanları Sap sistemine entegre eder.
  • MM (Materials Management): Şirket için gerekli olan her türlü malzemenin takibinin yapılmasından ve kaydının tutulmasından sorumlu Sap modülüdür.
  • CO (Controlling): Muhasebe modülü de denilebilir. Şirketin gelir, gider durumlarını kontrol ederek kârlılık durumunu ortaya koyan modüldür.
  • PS (Project System): Şirketin yönettiği tüm projelerin her aşamasının kontrol edilmesinden sorumlu olan modüldür.
  • SD (Sales and Distribution): Şirketin ürünleri ya da hizmetlerinin satış ve dağıtım işlemlerinin kontrol edilmesini sağlayan modüldür.
  • FI (Financial Accounting): Şirketin finansal kaydının tutularak, bunların saklanması ve yönetim tarafından kullanılıp, kararlar almasını sağlayan modülüdür.
  • BC (basis): Sap sisteminin doğru bir şekilde çalıştığını ve modüller arasında uyumun sağlandığını kontrol eden modüldür.
  • HR (Human Resources): Şirketlerin insan kaynakları bölümü tarafından etkili bir şekilde kullanılan modüldür. Gerektiğinde çalışanların ya da stajyerlerin bilgilerinin saklanması ve kullanılmasına olanak tanır.
  • PM (Plant Maintenance): SAP sisteminin bakım veya onarım ile ilgilenen modülüdür. İlk başlarda belli bir süreliğine bu bakım ve onarım işlemleri, sistemi kuran firma tarafından yerine getirilir.

Sap çözümleri şirket için sunulan önemli bir avantajdır. Bu avantaj sayesinde, şirketlerin özellikle yöneticiler tarafından da ilgili birim çalışanları tarafından da işleyişinin yerine getirilmesi kolay bir şekilde sağlanmaktadır.