Bulut Teknolojisinin Firmalara Sağladığı Faydalar

Bulut Teknolojisinin Firmalara Sağladığı Faydalar

bulut-teknolojisinin-firmalara-sagladiği-faydalar

bulut-teknolojisinin-firmalara-sagladiği-faydalar

Bulut teknolojisi, bilgisayarlar ve diğer internete bağlanabilen cihazlar ile zaman, mekan fark etmeksizin internetin olduğu her yerden kullanılabilen, sisteme dâhil bütün bilgisayarların oluşturduğu internet bağlantıları ile kontrol edilebilen bilişim hizmetlerinin genel ismine denmektedir. Bu sistemin kullanılması, özellikle bireysel anlamda çok fazla getiri sağlamazken, kurumsal anlamda tam tersi, çok büyük getiriler sağlama noktasında önemli bir konum elde etmiştir.

  Bulut Teknolojisinin Firmalar Açısından Avantajları

Bulut teknolojisi mevcut durumda, şirkete ya da firmanın iş yerine gitmeye gerek kalmadan internetin olduğu herhangi bir yerden, şirket bilgisayarlarında bulunan dosyalara erişim, düzenleme, kopyalama, gönderme gibi birçok işlemin yapılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Böylece firmaların, acil ortaya çıkabilecek bilişim işlemleri de, çok rahat bir şekilde halledilebilme olanağına kavuşmuş olur. Bulut teknolojisinin firmalara sağladığı faydalar sıralanacak olursa, şu şekilde bir tablo çıktığı görülür.

  Esnek ve Verimli Çalışma Olanağı

Bu hizmetin kullanılması sayesinde, işyerlerinde esnek bir çalışma sistemi ve ekstra masraf yaratabilecek durumların önüne geçilmesi sağlanabilmektedir. Bu sayede işletmelerin, işlerini halletme noktasında herhangi bir sorun yaşamaları da önlenmiş olmaktadır.

  Tasarruf Yapabilmeyi Sağlar

Bulut teknolojisinin firmalara sağladığı faydalardan bir tanesi de, enerji kullanımını neredeyse yarıdan fazla düşürmesidir. Bu sayede farklı bilgisayarlarda bulunan dosyalara, bu bilgisayarları açmadan, tek bilgisayarla ya da internete bağlanabilen bir cihazla, ulaşabilmek mümkün olduğu için bu tasarruf oranı yakalanmaktadır.

  Zaman ya da Mekan Fark Etmeksizin Çalışabilme

Bu sistemi kullanan firmalar, 7 gün 24 saat sisteme internet olması şartı ile ulaşabilme imkanını elde ederler. Böylece, firmanın iş çözümlerini üretmesinde verimlilik en üst seviyelere taşınır.

  Düşük Maliyetler İle İş Yapabilme Olanağı

Bulut teknolojisinin firmalara sağladığı faydalar konusunun, diğer bir önemli noktası, firmaların kar oranını arttırmalarını sağlaması, küçük işletmelerin de hızla gelişme gösterebilir hale gelmesi, yeni kurulmuş işletmelerinde önünde yer alan engellerin kaldırılması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

  Güvenli Çalışma Olanağı

Bulut teknolojilerinin bu yönde sağladığı avantaj ile firmaların çeşitli olumsuz durumlar (virüs bulaşması, hırsızlık, bilgisayar ve disklerinin bozulması) sebebi ile bilgileri kaybetme seçenekleri ortadan kalkabilmekte ya da sekteye uğramaktadır. Bu sebeple sistem, bilgilerin saklanması noktasında çok daha etkili bir yöntem olarak, firmalar için önerilmektedir.

  Çeşitli Yazılım Güncellemeleri Maliyetlerinden Kurtulma

Bulut teknolojisi bulunmayan bir firmada, çeşitli amaçlara hizmet eden yazılım ve donanımların güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkabilmekte ve bu durumda ekstra maliyet yaratmaktadır. Bulut sistemleri kullanımları, bu maliyetlerin ortadan kalkarak, firmanın bu konuda da tasarruf etmesine olanak tanır. Ayrıca bulut teknolojisinin firmalara sağladığı faydalar içinden bir diğer önemli olanı da bu sistemlerin, kurulum ve yönetim yönü ile çok az masrafa sahip olmalarıdır.

İletişim